معرفی محصولات

معرفی محصولات

2023/07/20
اسکنر فیلم های رادیوگرافی جوش

مزایای اسکن فیلم های رادیوگرافی جوش برای شرکت ها

سال هاست که در صنعت پایپینگ خصوصا در حوزه نفت و گاز، شرکت های زیادی برای آزمون های جوش لوله ها از فرآیند رادیوگرافی تست استفاده […]
2016/03/02

اپلیکیشن آموزش فرایندها و عیوب جوشکاری

2016/03/02

اپلیکیشن آماده سازی نمونه های متالوگرافی

2016/03/02

اپلیکیشن آموزش جامع متالوگرافی کمی

2016/03/02
نرم افزار MIP

اپلیکیشن آموزش نرم افزار پردازش تصویر MIP

2016/03/02

اپلیکیشن آموزش نرم افزار Clemex

2016/02/06
نرم ­افزار آموزش دياگرام ­هاي سه ­تايي

معرفی نرم ­افزار آموزش دیاگرام ­های سه ­تایی TPD

نرم ­افزار آموزش دیاگرام ­های سه ­تایی( Learning Ternary Phasa Diagrams (TPD دیاگرام های سه تایی از مباحث پیچیده علم مواد است و ارتباط اساسی با […]
2016/02/06
اطلس دیاگرام های فازی

معرفی نرم ­افزار اطلس دیاگرام ­های فازی APD

نرم ­افزارهای اطلس دیاگرام ­های فازی ( Atlas Of Phase Diagrams (APD: این نرم افزار مجموعه ای است از تعداد ۱۰۶۷ دیاگرام فازی فلزی دوتایی و […]
2016/02/06
نرم ­افزار تخصصی شناسایی و دسته بندی کروموزوم ­های حیوانی

نرم ­افزار تخصصی شناسایی و دسته بندی کروموزوم ­های حیوانی CIP

نرم ­افزار تخصصی شناسایی و دسته بندی کروموزوم ­های حیوانی با استفاده از آنالیز تصویری Image Chromosome Processing CIP: بدست آوردن مشخصات کاریوتایپی کروموزوم ها که […]
2016/02/06
نرم افزار آنالیز تصویر MIP

معرفی نرم ­افزار آنالیز تصاویر میکروسکپی MIP

 نرم ­افزار آنالیز تصاویر میکروسکپی (Microstructural Image Processing (MIP4 نرم افزار MIP یا (MIP Software) برای آنالیز تصاویر متالوگرافی و میکروسکپی مورد استفاده قرار می گیرد. […]
2016/02/03

معرفی سامانه دیجیتال کننده فیلم های رادیوگرافی جوش

دانلود کاتالوگ  سامانه دیجیتایزر فیلم‌های رادیوگرافی جوش     دانلود کاتالوگ فارسی   دانلود کاتالوگ انگلیسی   دانلود فیلم تبلیغاتی نرم افزار بایگانی و تفسیر فیلم های رادیوگرافی […]