معرفی محصولات

معرفی محصولات

۱۳۹۴/۱۲/۱۲

اپلیکیشن آموزش فرایندها و عیوب جوشکاری

۱۳۹۴/۱۲/۱۲

اپلیکیشن آماده سازی نمونه های متالوگرافی

۱۳۹۴/۱۲/۱۲

اپلیکیشن آموزش جامع متالوگرافی کمی

۱۳۹۴/۱۲/۱۲
نرم افزار MIP

اپلیکیشن آموزش نرم افزار پردازش تصویر MIP

۱۳۹۴/۱۲/۱۲

اپلیکیشن آموزش نرم افزار Clemex

۱۳۹۴/۱۱/۱۷
نرم ­افزار آموزش دياگرام ­هاي سه ­تايي

معرفی نرم ­افزار آموزش دیاگرام ­های سه ­تایی TPD

نرم ­افزار آموزش دیاگرام ­های سه ­تایی( Learning Ternary Phasa Diagrams (TPD دیاگرام های سه تایی از مباحث پیچیده علم مواد است و ارتباط اساسی با […]
۱۳۹۴/۱۱/۱۷
اطلس دیاگرام های فازی

معرفی نرم ­افزار اطلس دیاگرام ­های فازی APD

نرم ­افزارهای اطلس دیاگرام ­های فازی ( Atlas Of Phase Diagrams (APD: این نرم افزار مجموعه ای است از تعداد ۱۰۶۷ دیاگرام فازی فلزی دوتایی و […]
۱۳۹۴/۱۱/۱۷
نرم ­افزار تخصصی شناسایی و دسته بندی کروموزوم ­های حیوانی

نرم ­افزار تخصصی شناسایی و دسته بندی کروموزوم ­های حیوانی CIP

نرم ­افزار تخصصی شناسایی و دسته بندی کروموزوم ­های حیوانی با استفاده از آنالیز تصویری Image Chromosome Processing CIP: بدست آوردن مشخصات کاریوتایپی کروموزوم ها که […]
۱۳۹۴/۱۱/۱۷
نرم افزار آنالیز تصویر MIP

معرفی نرم ­افزار آنالیز تصاویر میکروسکپی MIP

 نرم ­افزار آنالیز تصاویر میکروسکپی (Microstructural Image Processing (MIP4 نرم افزار MIP یا (MIP Software) برای آنالیز تصاویر متالوگرافی و میکروسکپی مورد استفاده قرار می گیرد. […]
۱۳۹۴/۱۱/۱۴

معرفی سامانه دیجیتال کننده فیلم های رادیوگرافی جوش

دانلود کاتالوگ  سامانه دیجیتایزر فیلم‌های رادیوگرافی جوش     دانلود کاتالوگ فارسی   دانلود کاتالوگ انگلیسی   دانلود فیلم تبلیغاتی نرم افزار بایگانی و تفسیر فیلم های رادیوگرافی […]