ارتباط با ما

 

آدرس

مشهد
میدان آزادی- دانشگاه فردوسی
جنب مرکز رشد و فناوری 4 - مرکز تحقیق و توسعه

مدیر عامل : 09155129524


با ما در تماس باشید