کاربرد پردازش تصویر در صنایع بسته بندی

کاربرد پردازش تصویر در صنایع بسته بندی

شناسایی محصول و قابلیت ردیابی ان در دنیای کنونی یک ضرورت میباشد که به سرعت در حال رشد است و یکی از دغدقه های مهم برای بسیاری از تولید کنندگان امروز است. در روی بسته بندی محصولات اطلاعاتی چاپ می شوند،مانند نام محصول، اتیکت خاص و کدهای مختلف، کدهای داده ها و نمادها که برای شناسایی محصولات و ارائه اطلاعات تولید حیاتی است. در حال حاضر در دنیا سیستم های خودکاری طراحی شده است برای بهبود روند این موضوع و اداره، و یا ردیابی این محصولات که این سیستمها قادر هستند با دقت خواندن این کدها و اطلاعات چاپ شده روی بسته بندی که اغلب با نرخ بسیار بالایی از سرعت در حرکت میباشد. در برخی از موارد، استفاده از علائم شناسایی عملی نیست و در عین حال نیاز است به طور خودکار محصولات شناسایی شوند که این خود یکی از دلایل استفاده از ماشین بینایی برای این کاربرد در صنایع مختلف از جمله داروسازی و غیره میباشد.

علم پردازش تصویر شرایطی را فراهم نموده تا تمام روش ها و فن آوری های لازم برای خواندن حرف، کد، و نمادها که آیا آنها چاپ شده، اتیکت، مهر که در این کاربرد استفاده می شود. نرم افزار های ارائه شده توسط ما همچنین می تواند اشیاء را بر اساس ویژگی های بافت بصری و رنگ ان تشخیص دهد. و همچنین ساختاری را فراهم می کند که یک منبع نرم افزار برای همه شناسایی، بسته بندی، ردیابی، ردیابی و نیازهای دیگری که مشتریان به ان نیاز دارند.
روش ها و تکنیکهای که در این فرایند استفاده میشوند به شرح زیر است
تشخیص موقعیت (۲D / 3D)
بارکد / کد خواندن اطلاعات
شناسایی شی بدون کد (SBI)
OCR (تشخیص نویسه نوری)
OCV (تایید کاراکتر نوری)
بازرسی کامل
چشم انداز ۳D
تجزیه و تحلیل بافت
تصفیه آب و تصفیه