اپلیکیشن آموزش فرایندها و عیوب جوشکاری

اپلیکیشن آموزش فرایندها و عیوب جوشکاری

آموزش فرایند های متداول جوشکاری به همراه آموزش عیوب جوشکاری به صورت تصویری

شامل بخش های :
1- معرفی فرایندهای جوشکاری
2- آزمایشات غیر مخرب
3- گیج های بازرسی جوش
4- عیوب سطحی جوش
5- عیوب زیر سطحی جوش

دانلود اپلیکیشن:
badge-g