اپلیکیشن آموزش جامع متالوگرافی کمی

اپلیکیشن آموزش جامع متالوگرافی کمی

آموزش جامع متالوگرافی کمی

شامل بخش های :
اصول متالوگرافی کمی
آماده سازي نمونه هاي متالوگرافي
آماده سازي پايه اي نمونه هاي متالوگرافي
دستورالعمل استاندارد براي آماده سازي نمونه هاي متالوگرافي

دانلود اپلیکیشن:
badge-g