آنالیز تصویر

2016/05/21

نمونه های پروژه های آنالیز تصویر انجام شده

2016/05/15
درصد فاز رنگی

بسته محاسبه درصد فاز رنگی

2016/04/19

بسته محاسبه سختی برینل

2016/04/19

بسته محاسبه سختی ویکرز

2016/04/04
نرم افزار آنالیز تصویر MIP

درخواست انجام تست آزمایشگاهی

2016/04/04
نرم افزار آنالیز تصویر MIP

درخواست مشاوره تخصصی آنالیز تصویر

2016/04/04

درخواست انجام پروژهای آنالیز تصویر

2016/04/04

درخواست برگزاری کارگاه تخصصی آموزش آنالیز تصویر

2016/02/22

کاربرد پردازش تصویر در صنایع پزشکی و دارویی

مقررات سختگیرانه بر روی دستگاه های پزشکی و تولید دارو نیاز به بالاترین سطح از کنترل کیفیت در توان بالا دارد. به طور مشابه، تجزیه و […]
2016/02/22

کاربرد پردازش تصویر در صنایع بسته بندی

شناسایی محصول و قابلیت ردیابی ان در دنیای کنونی یک ضرورت میباشد که به سرعت در حال رشد است و یکی از دغدقه های مهم برای […]
2016/02/21
کاربرد پردازش تصویر

کاربرد پردازش تصویر در صنایع غذایی و کشاورزی

امروزه تولید و بسته بندی مواد غذایی در دنیا بسیار رقابتی میباشد و این صنایع به سرعت به جلو گام برمیدارد. تولید کنندگان در این صنعت […]
2016/02/14
تغییرات تدریجی در مواد FGM

بسته محاسبه تغییرات تدریجی در مواد FGM

2016/02/14
پکیج ساخت Scale bar

بسته ساخت scale bar

2016/02/10
particle size

بسته محاسبه اندازه ذرات

2016/02/10
particle size

محاسبه متغیر های هندسی در ذره های انتخابی با ابعاد نانو