انواع چرخ‌دنده

انواع چرخ‌دنده

انواع چرخ دنده

۱٫چرخ دنده ساده (Spur Gear):

دارای دندانه های موازی با محور چرخش بوده و برای انتقال حرکت بین دو شفت موازی بکار می روند.

چرخ دنده ساده برای انتقال حرک بین دو شفت به کار میروند

۲٫چرخ دنده مارپیچ (Helical Gear):

دارای دندانه های کج نسبت به محور چرخش می باشد. تفاوت آنها با چرخ دنده های ساده اینست که به علت درگیری تدریجی دندانه ها سر و صدای کمتری داشته و همچنین موجب نیروهای محوری و گشتاورهای خمشی در شفت می شوند.

چرخ دنده های مارپیچ برای انتقال حرکت کارپیچی بین دو شافت موازی یا غیر موازی به کار میروند

۳٫چرخ دنده مخروطی (Bevel Gear):

دارای دندانه هایی است که بر روی یک سطح مخروطی تراشیده شده اند و اغلب اوقات برای انتقال حرکت بین محورهای متقاطع بکار می روند.

۴٫چرخ دنده حلزونی (Worm Gear):

شبیه پیچ می باشند و در مواردی بکار می روند که نسبت سرعتهای دو شفت زیاد باشد .

۵٫چرخ دنده های هیپوئید (Hypoid Gears):

مشابه چرخدنده های مخروطی مارپیچ بوده با این تفاوت که محور ها متنافر می باشند. کاربرد عمده آنها در دیفرانسیل محور عقب خودروها می باشد استفاده از این نوع چرخدنده در خودرو سبب می شود که محور محرک پینیون در سطح پایین تری قرار گیرد در نتیجه فضای قسمت مسافر کمتر اشغال شود.

۶٫چرخ دنده شانه ای (Rack & Pinion):

به کمک چرخ و شانه می توان حرکت دورانی را به حرکت خطی و بالعکس تبدیل نمود. جهت حرکت در چرخ و شانه موافق یکدیگر است.

اسکنر فیلم رادیوگرافی
اسکنر فیلم رادیوگرافی