درخواست انجام تست آزمایشگاهی

درخواست انجام تست آزمایشگاهی

نرم افزار آنالیز تصویر MIP
کلینیک تخصصی متالوگرافی و متالوگرافی کمی شرکت دانش بنیان نهامین پردازان آسیا به واسطه حضور متخصصین صنعتی و همجواری با دانشگاه فردوسی مشهد امکان ارائه خدمات تخصصی فنی مهندسی در زمینه های زیر را دارا میباشد
1- انجام فرایند متالوگرافی شامل : آماده سازی نمونه ، ظاهر سازی فاز های موجود در نمونه (اچ کردن و ... )
2- تصویر برداری و بررسی ساختار های مواد به کمک میکروسکپ های نوری
3- تصویر برداری به کمک میکروسکوپ های روبشی(SEM)
4- تحلیل و بررسی ریز ساختار ها و ارائه گزارش کامل بر اساس منابع و استاندارد های علمی
5- اندازه گیری پارامتر های کمی مورد نیاز از تصاویر متالوگرافی و تهیه گزارش علمی
  • محاسبه اندازه دانه در تصاویر تک فازی و دو فازی
  • اندازه گیری ضخامت لایه پوشش، لایه کربوره و دکربوره
  • اندازه گیری درصد فاز
  • اندازه گیری درصد کرویت ، تعداد و پراکندگی در چدن نشکن
  • اندازه گیری پارامتر های کمی مانند طول،قطر معادل، قطر، مساحت ، محیط، درصد کرویت و زاویه در تصویر
6- انجام تست های مکانیکی مانند تست کشش و سختی سنجی
7-بررسی سطوح شکست و علل تخریب قطعات
8- انجام آزمون تخمین عمر قطعات Life Assessment
9- انجام آزمایشات تخصصی آنالیز مواد:XRD,XRF, ...

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 05138837383 تماس بگیرید.