مناقصات رادیوگرافی صنعتی

در فرآیند بازرسی غیر مخرب روش رادیوگرافی ، همواره نگرانی نگهداری فیلم های رادیوگرافی برای کارفرمایان و پیمانکاران وجود داشته است. همچنین جستجو در تاریخچه فیلم ها ، درست کردن شناسنامه برای سرجوش ها و مشکلات بایگانی آن ها در شرایط خاص مانند هوای خنک، محیط عاری از رطوبت و… کار را برای پیمانکاران دشوار میکند. و ازین رو از بین رفتن ناخواسته فیلم ها باعث تحمیل هزینه به پیمانکار میشود.

از این رو چندین مزیت بایگانی کردن فیلم های رادیوگرافی را در این پست شرح میدهیم:

  1. دسترسی آسان و سریع به فیلم ها
  2. ایجاد شناسنامه برای سرجوش ها
  3. امکان ایجاد سریع گزارش
  4. حذف مشکلات نگهداری فیلم ها
  5. ذخیره فیلم ها به صورت یک فایل
  6. کم شدن هزینه های نگهداری فیلم ها
  7. وجود فایل دیجیتال شده در صورت از بین رفتن فیلم

اسکنر فیلم رادیوگرافی

2019/10/05

مزایای دیجیتال کردن فیلم های رادیوگرافی جوش

در فرآیند بازرسی غیر مخرب روش رادیوگرافی ، همواره نگرانی نگهداری فیلم های رادیوگرافی برای کارفرمایان و پیمانکاران وجود داشته است. همچنین جستجو در تاریخچه فیلم […]