کاربرد پردازش تصویر در صنایع پزشکی و دارویی

مقررات سختگیرانه بر روی دستگاه های پزشکی و تولید دارو نیاز به بالاترین سطح از کنترل کیفیت در توان بالا دارد. به طور مشابه، تجزیه و تحلیل تصویربرداری پزشکی خواستار تشخیص قابل اعتماد از اختلالات تقریبا غیر قابل مشاهده توسط انسان است.

علم پردازش تصویر برای این کاربرد نیز راهکارهایی ارائه میدهد اعم از بازرسی بسته بندی تجهیزات پزشکی و دارویی، تشخیص نقص بسته بندی در سرعت های بالا، و یا به طور خودکار خواندن CT، MRI، و یا تصاویر اشعه X، ارائه می دهد استفاده از ابزارهای نرم افزار ما را قادر می سازد.
روش ها و تکنیکهایی که در این صنعت از انها استفاده میشود به شرح زیر میباشند
بازرسی چاپ
اندازه گیری سطح
تشخیص موقعیت (۲D / 3D)
بارکد / کد خواندن اطلاعات
شناسایی شی بدون کد (SBI)
OCR (خواندن متون)
OCV (تایید کاراکتر نوری)
بازرسی کامل
بینایی ۳D

2016/02/22

کاربرد پردازش تصویر در صنایع پزشکی و دارویی

مقررات سختگیرانه بر روی دستگاه های پزشکی و تولید دارو نیاز به بالاترین سطح از کنترل کیفیت در توان بالا دارد. به طور مشابه، تجزیه و […]