API

آشنایی با استاندارد API

استانداردهای API توسط انستیتیو نفت آمریکا در زمینه‌های مختلف و مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تدوین شده است. اغلب در این استانداردها به نحوه انجام لوله‌کشی‌ها[۱]، ساخت مخازن، تولید اتصالات، تولید و نصب شیرآلات و همچنین روش‌های آزمایش آن‌ها پرداخته شده است. برخی از این استانداردها که مرتبط با پرتونگاری و ارزیابی تصاویر پرتونگاری هستند در بخش‌های زیر تشریح می‌شوند.

– استاندارد ۱۱۰۴API

این استاندارد در ارتباط با جوشکاری خطوط لوله و اتصالات مربوط به آن‌ها تدوین شده است و هدف آن ارزیابی جوش‌های مرتبط به خطوط لوله می‌باشد. در حقیقت در این استاندارد به بررسی آزمون‌های لازم برای تعیین عیوب جوش، ارزیابی عیوب جوش و بررسی‌های کلی جوش پرداخته شده است. باید در نظر داشت که استاندارد ۱۱۰۴API شباهت زیادی با بخش نهم ASME دارد. قابل ذکر است که بخش نهم ASME در مقایسه با استاندارد ۱۱۰۴API کامل‌تر است و در شرایطی که حساسیت بیشتری بر روی ناحیه جوشکاری شده وجود دارد، بهتر است که به جای استاندارد ۱۱۰۴API از آن استفاده شود.

استاندارد ۱۱۰۴API (مربوط به سال ۲۰۱۳) دارای سیزده بخش و سه ضمیمه می‌باشد. بخش‌های آن شامل کلیات، مراجع، تعریف عبارات، مشخصات فنی، شرایط فرآیندهای جوشکاری برای جوش‌های دارای افزودنی‌هایی در فلز پُرکننده، شرایط جوش‌ها، طراحی و آماده‌سازی اتصال برای انجام جوشکاری، بازرسی و آزمایش جوش‌های انجام شده، استانداردهای پذیرش برای آزمون‌های غیرمخرب، تعمیر و برطرف کردن عیب‌ها، دستورالعمل اجرای آزمون‌های غیرمخرب، جوشکاری مکانیزه توسط افزودنی‌های فلز پُرکننده و جوشکاری خودکار بدون افزودنی‌های فلز پُرکننده می‌باشد. قابل ذکر است که در اینجا فقط به بخش نهم این استاندارد و قسمت‌هایی که مرتبط با معیارهای پذیرش در پرتونگاری هستند، پرداخته می‌شود.

در بخش نهم این استاندارد، معیارها یا استانداردهای پذیرش مورد استفاده برای عیب‌هایی که شناسایی آن‌ها توسط آزمون‌های پرتونگاری، ذرات مغناطیس، مایعات نافذ و امواج مافوق صوت صورت گرفته، به طور کامل شرح داده شده است. قابل ذکر است که این معیارهای پذیرش برای بازرسی چشمی نیز قابل استفاده هستند. باید در نظر داشت که بر روی جوش‌هایی که در معرض آزمون‌های مخرب قرار گرفته‌اند، نمی‌توان بازرسی‌های غیرمخرب را انجام داد. همه روش‌های بازرسی غیرمخرب محدود به اطلاعاتی می‌شوند که از نشانه‌های آن‌ها به دست می‌آید. بنابراین، جوش‌ها بر اساس انطباق با معیارهای پذیرش این استاندارد زمانی مورد قبول واقع نمی‌شوند که عمق عیب تاثیر مخرب بر روی رفتار مکانیکی جوش و محصول نهایی داشته باشد.

سایر استانداردهای API

علاوه بر استاندارد ۱۱۰۴API، استانداردهای دیگری از خانواده استانداردهای API اهمیت دارند. استانداردهای ۶۲۰API و ۶۵۰API در ارتباط با نحوه طراحی، ساخت و بازرسی مخازن تدوین شده‌اند. استاندارد ۶۵۶API مربوط به تعمیر و نگه‌داری مخازن است و اغلب برای تعمیر و بازرسی مخازن پس از بهره‌برداری به آن مراجعه می‌شود. استاندارد D6API به نحوه ساخت، بازرسی و آزمون‌های مرتبط با شیرآلات می‌پردازد. قابل ذکر است که استاندارد ASME B16.34 نیز مربوط به شیرآلات است و شباهت زیادی با D6API دارد. استاندارد ۵۷۰API در مورد روش‌های تعمیر و نگه‌داری و بازرسی سیستم‌های لوله‌کشی مورد استفاده در صنایع گوناگون است. استاندارد ۵۱۰API در مورد تعمیر و نگه‌داری و همچنین بازرسی مخازن تحت فشار مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تدوین شده است.


[۱] Piping

اسکنر فیلم رادیوگرافی
اسکنر فیلم رادیوگرافی
2019/11/24

آشنایی با استاندارد API

آشنایی با استاندارد API استانداردهای API توسط انستیتیو نفت آمریکا در زمینه‌های مختلف و مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تدوین شده است. اغلب در […]