اپلیکیشن آماده سازی نمونه های متالوگرافی

اپلیکیشن آماده سازی نمونه های متالوگرافی

آماده سازی نمونه متالوگرافی را تا حد زیادی می توان یک هنر دانست معمولا در آزمایشگاه های مختلف از شیوه های متفاوتی برای آماده سازی نمونه استفاده می شود با توجه به اینکه فلزات از نظر سختی و بافت با یکدیگر متفاوت هستند از این رو با توجه به نوع فلز مورد آزمایش روش آماده سازی نمونه ممکن است کمی متفاوت باشد ولی بصورت کلی عملیات آماده سازی نمونه ها مشابه می باشد.
برای آشنایی با فرایند آماده سازی یک نمونه متالوگرافی روش رایج در مورد آهن و فولاد مورد بررسی قرار می گیرد.
این برنامه شامل بخش های زیر می باشد.

آماده سازي نمونه هاي فولادهاي ابزار آلياژي
آماده سازی نمونه های چدن
آماده سازی نمونه های مس
آماده سازی نمونه های قطعات سختی سطحی
آماده سازی نمونه های قطعات متالورژی پودر
آماده سازی نمونه هاي فولاد زنگ نزن
آماده سازي نمونه هاي تيتانيوم
آماده سازي نمونه هاي فولادهاي ابزار آلياژي

دانلود اپلیکیشن:
badge-g