پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل

مجموعه ما شامل متخصصین جوان، باتجربه و پرتلاش است که خلاقیت و نوآوری خود را برای تولید محصولات جدید فناورانه به کار بسته اند. این تیم پرانگیزه شعار خود را یادگیری حین عمل قرارداده و در کنارهم مجموعه‌ای یادگیرنده را ایجاد کرده است.

ما اعتقاد داریم که فعالیت تیمی ضامن موفقیت ماست. همچنین صداقت و شجاعت دو بال پیش برنده ما در ایده‌پردازی و تولید محصولات و رشد اقتصادی این مجموعه است.

باور دوستانم در مجموعه نهامین پردازان آسیا تامین نیازمشتری به همراه جلب اعتماد ایشان با ارائه خدمات و محصولات نوآورانه و فناورانه در حوزه‌های تخصصی فنی و مهندسی می‌باشد.

تعهد اجتماعی ما، در کنار تلاش برای برطرف نمودن بخشی از نیازهای فناورانه صنعت کشور، موضوع ترویج روحیه تولید، نوآوری و خودباوری می‌باشد.

مصطفی مکارم