درخواست انجام پروژهای آنالیز تصویر

درخواست انجام پروژهای آنالیز تصویر

کلینیک تخصصی آنالیز تصویر شرکت دانش بنیان نهامین پردازان آسیا با توجه به پتانسیل علمی و تکنیکی موجود آمادگی انجام آنالیز تصاویر پروژه های تحقیقاتی ، پژوهشی و صنعتی را دارا می باشد.
با توجه به گستردگی کاربرد آنالیز تصاویر در رشته های مختلف و پیچیدگی استخراج اطلاعات از تصاویر ، این مجموعه اقدام به انجام این نوع پروژه ها می نماید .
طبقه بندی موضوعات انجام شده توسط این مجموعه به شرح ذیل میباشد.

هزینه های انجام پروژه های آنالیز تصویر

هزینه پردازش تصویر

10000تومان

انجام پردازش تصویر به ازای هر تصویر

هزینه تحلیل و گزارش نویسی

25000تومان

تدوین گزارش تحلیلی به ازای هر تصویر

درخواست خود را برای ما ارسال کنید