فعالیت های آموزشی نهامین پردازان آسیا

فعالیتهای آموزشی:

• برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزارهای پردازش تصاویر متالوگرافی در شرکت هامون نایزه (هانیکو)

• اصول متالوگرافی کمی و کاربرد پردازش تصویر در متالورژی همزمان با همایش سالانه دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران ۱۳۸۸

• کاربرد نرم افزارهای پردازش تصاویر و متالوگرافی کمی در مهندسی مواد در دانشکده فنی شهید منتظری ۱۳۸۸

• برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزارهای پردازش تصاویر متالوگرافی در جهاد دانشگاهی مشهد ۱۳۸۷

• برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع متالوگرافی کمی در دهمین کنگره انجمن مهندسین متالورژی ایران ۱۳۸۵

• برگزاری کارگاه آموزشی پیرامون کاربرد شبیه سازی در مهندسی مواد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور ۱۳۸۵

• ارائه ی سمینار با محوریت پردازش تصویر متالوگرافی کمی با همکاری شرکت مهندسی سطح دومان تبریز در اداره ی صنایع استان آذربایجان شرقی ۱۳۸۴

• کارگاه ۲ روزه جوشکاری تعمیری همزمان با نمایشگاه صنعت معدن و متالورژی ۱۳۸۸

• بررسی جایگاه مراکز تحقیقاتی آهن و فولاد ۱۳۸۸

• برگزاری همایش صنعت دانش محور در اولین نمایشگاه بین المللی صنعت فلزات مشهد ۱۳۸۶

• برگزاری اولین همایش بررسی چالش ها و چشم اندازهای صنعت جوش و برش ۱۳۸۷

• همکاری در برگزاری اولین همایش رنگ ها و پوشش های صنعتی ۱۳۸۶

• برگزاری دوره های تخصصی در زمینه بازرسی و مهندسی جوش، با همکاری مجموعه های زیر:

• مرکز بازرسی جوش بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، شرکت جوش گستر توس، مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، شرکت پیشتازان جوش آریا

• برگزاری دوره ی تخصصی آشنایی با کاربردهای آلیاژهای صنعتی (آهنی و غیرآهنی) و کلید فولاد

• برگزاری دوره ی بازرسی رنگ سطح ۱ و۲ ، با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت ۱۳۸۶

• برگزاری دوره ی آشنایی با استانداردهای طراحی و ساخت لوله و اتصالات در صنعت نفت وگاز

• برگزاری دوره Piping، PDMS، PFD,P&ID

• بازرسی جوش در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان ۱۳۸۸

• جشنواره پژوهش و فناوری شرکت گاز استان خراسان رضوی ۱۳۸۷

• بررسی راهکارهای تعمیق جایگاه پژوهش در مجموعه صنعت گاز کشور

• کارگاه های اولین همایش چشم اندازهای صنعت جوش و برش

  •  موردکاوی جوش تعمیری (شرکت نهامین پردازان آسیا)
  •  کارگاه Phase Array (مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران)
  •  کارگاه ISO 3834 (مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران)
  •  تست Eddy Current (مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران)
  •  اتوماسیون NDT در صنایع مختلف (مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران )

• کارگاه های کنگره بین المللی جوش وروش های اتصال

  •  طراحی سازه های جوشی برای مناطق زلزله خیز
  •  اصول طراحی جوش
  •  آشنایی با استاندارد تضمین کیفیت جوش (ISO 3834 )
  •  ارزیابی مستقیم خطوط لوله
  •  اصول جوشکاری تعمیری مطلوب بازرسی بر مبنای ریسک (RBI)
 

• آشنایی با نمودارهای تعادلی و نرم افزار اطلس دیاگرام های فازی

• آشنایی با کاربرد آلیاژهای آهنی و غیر آهنی در کلید فولاد و صنعت (۸۵ و۸۶ و۸۷)

2016/02/06

فعالیت های آموزشی

فعالیتهای آموزشی: • برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزارهای پردازش تصاویر متالوگرافی در شرکت هامون نایزه (هانیکو) • اصول متالوگرافی کمی و کاربرد پردازش تصویر در متالورژی […]