آنالیز تصویر

۱۳۹۵/۰۳/۰۱

نمونه های پروژه های آنالیز تصویر انجام شده

۱۳۹۵/۰۲/۲۶
درصد فاز رنگی

بسته محاسبه درصد فاز رنگی

۱۳۹۵/۰۱/۳۱

بسته محاسبه سختی برینل

۱۳۹۵/۰۱/۳۱

بسته محاسبه سختی ویکرز

۱۳۹۵/۰۱/۱۶
نرم افزار آنالیز تصویر MIP

درخواست انجام تست آزمایشگاهی

۱۳۹۵/۰۱/۱۶
نرم افزار آنالیز تصویر MIP

درخواست مشاوره تخصصی آنالیز تصویر

۱۳۹۵/۰۱/۱۶

درخواست انجام پروژهای آنالیز تصویر

۱۳۹۵/۰۱/۱۶

درخواست برگزاری کارگاه تخصصی آموزش آنالیز تصویر

۱۳۹۴/۱۲/۰۳

کاربرد پردازش تصویر در صنایع پزشکی و دارویی

مقررات سختگیرانه بر روی دستگاه های پزشکی و تولید دارو نیاز به بالاترین سطح از کنترل کیفیت در توان بالا دارد. به طور مشابه، تجزیه و […]
۱۳۹۴/۱۲/۰۳

کاربرد پردازش تصویر در صنایع بسته بندی

شناسایی محصول و قابلیت ردیابی ان در دنیای کنونی یک ضرورت میباشد که به سرعت در حال رشد است و یکی از دغدقه های مهم برای […]
۱۳۹۴/۱۲/۰۲
کاربرد پردازش تصویر

کاربرد پردازش تصویر در صنایع غذایی و کشاورزی

امروزه تولید و بسته بندی مواد غذایی در دنیا بسیار رقابتی میباشد و این صنایع به سرعت به جلو گام برمیدارد. تولید کنندگان در این صنعت […]
۱۳۹۴/۱۱/۲۵
تغییرات تدریجی در مواد FGM

بسته محاسبه تغییرات تدریجی در مواد FGM

۱۳۹۴/۱۱/۲۵
پکیج ساخت Scale bar

بسته ساخت scale bar

۱۳۹۴/۱۱/۲۱
particle size

بسته محاسبه اندازه ذرات

۱۳۹۴/۱۱/۲۱
particle size

محاسبه متغیر های هندسی در ذره های انتخابی با ابعاد نانو