MIP

۱۳۹۵/۰۱/۱۷

معرفی نرم افزار پردازش تصویر MIPCloud

۱۳۹۴/۱۱/۱۷
نرم افزار آنالیز تصویر MIP

معرفی نرم ­افزار آنالیز تصاویر میکروسکپی MIP

 نرم ­افزار آنالیز تصاویر میکروسکپی (Microstructural Image Processing (MIP4 نرم افزار MIP یا (MIP Software) برای آنالیز تصاویر متالوگرافی و میکروسکپی مورد استفاده قرار می گیرد. […]