نرم افزار آنالیز تصویر

۱۳۹۵/۰۱/۳۱

بسته محاسبه سختی ویکرز

۱۳۹۴/۱۲/۰۳

کاربرد پردازش تصویر در صنایع بسته بندی

شناسایی محصول و قابلیت ردیابی ان در دنیای کنونی یک ضرورت میباشد که به سرعت در حال رشد است و یکی از دغدقه های مهم برای […]
۱۳۹۴/۱۲/۰۲
کاربرد پردازش تصویر

کاربرد پردازش تصویر در صنایع غذایی و کشاورزی

امروزه تولید و بسته بندی مواد غذایی در دنیا بسیار رقابتی میباشد و این صنایع به سرعت به جلو گام برمیدارد. تولید کنندگان در این صنعت […]
۱۳۹۴/۱۲/۰۲
کاربرد پردازش تصویر

کاربرد آنالیز تصویر در صنعت نیمه هادی ها

صنعت نیمه هادی همچنان یکی از بزرگترین استفاده کنندگان از تکنولوژی بینایی ماشین در دنیا میباشد و یکی از نیروهای محرک در تکامل فن آوری بینایی […]
۱۳۹۴/۱۱/۱۹
Grain size

بسته محاسبه اندازه دانه تصاویر تک فازی به روش Intercept

۱۳۹۴/۱۱/۱۷
نرم افزار آنالیز تصویر MIP

سفارش نرم افزار MIP